Vol conèixer quines són els avantatges de la fabricació en continu?Cóm es defineix el lot y s'assegura la traçabilitat?Automatització y batch record electrònic.Quines són les tecnologies de monitorització i control de processos més rellevants?Cóm es valida un procés en continu? Idees per la implantació del nou Annexa 15Des que al 2004 la FDA publiqués la Guia PAT obrint noves possibilitats per innovar en tecnologia de processos, s'han produït avenços significatius, encara avui en evolució, com la fabricació en contiu i l'alliberament en temps real.

La jornada aportarà l'experiència pràctica de companyies líders en el sector farmacèutic en la implantació d'aquestes noves tecnologies i sistemes en les seves plantes de fabricació, així com una visió general de les aplicacions de les PAT per als diferents tipus d'operacions.

Oportunitat única per a debatre sobre temes com el cost-benefici dels projectes PAT i les implicacions regulatòries.