Atesos els darrers esdeveniments ocorreguts a Catalunya dels empresonaments i detencions de polítics catalans, l’AIQS s’adhereix a la Declaració Institucional de la URL