La Nova Regulació de productes sanitaris i productes sanitaris "in vitro", afecta a tots els agents que intervenen en la cadena (fabricants, representants autoritzats, importadors, distribuïdors, etc.). Afecta a un volum elevat de productes (més de 500) i entre altres aspectes importants, pot ressaltar el reforç de les garanties i una major harmonització, així com més seguretat i transparència per als pacients, a través dels sistemes d'identificació única. Es presenten altres novetats a nivell de la vigilància post-mercat i de la nova regulació en les avaluacions i investigacions clíniques.

 Les diferents dates d'adopció, entrada en vigor i aplicació de la Nova Regulació i el seu impacte, fan d'aquesta Jornada un fòrum de debat per al sector. Amb aquest objectiu prioritari, es reuneixen a experts per a disposar de l'aproximació a nivell d'Administració, Federació Intersectorial i indústria.

No et perdis aquesta oportunitat i inscriu'te a la jornada!