Durant la passada Assemblea General Ordinària de l'AIQS, celebrada el divendres 16 de novembre de 2018, es van atorgar els Premis P. Salvador Gil d'enguany, que van recaure en:

En la categoria de Bioenginyeria la guanyadora ha estat la Sra. Nausika Betriu Rosselló, pel seu treball titulat "Development of a 3D co-culture system as a tumor-stroma crosstalk model in cancer", realitzat al Laboratori d’Enginyeria de Teixits, del Departament de Bioenginyeria, i dirigit pel Dr. Carlos E. Semino Margrett

En la categoria d'Enginyeria el guanyador ha estat el Sr. Albert Forés Garriga, pel seu treball titulat "Caracterització constitutiva d'elements d'ULTEMTM 9085 fabricats amb FDM”, realitzat al Grup d’Enginyeria de Productes Industrials, del Departament d’Enginyeria Industrial, i dirigit pel Dr. Marco A. Pérez Martínez

En la categoria de Química la guanyadora ha estat la Sra. Marta Riba Mirabet, pel treball titulat “Estudi del fraccionament de PCB i PCDD/F en tubs SPE de carbó i de la seva aplicació a l'anàlisi d'aquests compostos en mostres de pebre vermell”, realitzat al Laboratori de Medi Ambient (Departament de Química Analítica i Aplicada), sota la direcció del Dr. Jordi Díaz

La categoria de Management ha quedat deserta, per no haver-se rebut treballs candidats en aquesta categoria.

Moltes felicitats a tots!